Kapise geopend & start onderwijsprojecten


Tijd voor een update. Onlangs hebben we alle projecten op de website geactualiseerd en dat was ook hard nodig. Er is sinds november 2010 veel gebeurd. Zo zijn een aantal maanden geleden twee vrijwilligers uit Mwanza, Eelko en Marike, naar Nederland teruggekeerd. De VSO placement van Marike werd opgevolgd door tropenarts Simone van der Vliet, inmiddels na haar oriëntatieperiode werkzaam in Mwanza District Hospital en mogelijk in de toekomst actief betrokken bij projecten voor het ziekenhuis. Voor Eelko’s placement bij Zipatso werd vooralsnog geen opvolger gevonden.

KapiseDe vrijwilligers in Mwanza hebben niet stilgezeten. Een aantal gezondheidszorgprojecten zijn de afgelopen maanden afgerond, waaronder Kapise, een rurale gezondheidspost die is gebouwd dankzij donaties van FO4R Mwanza Malawi in nauwe samenwerking en met inspanning van lokale vrijwilligers en rurale gezondheidsmedewerkers in de dorpen. Er werden bovendien een groot aantal fietsambulances van de Nederlandse entrepreneur Peter Meijer, goede vriend van de VSO vrijwilligers, gedoneerd voor het district via Nederlandse studentes.

Met name rond de kerst zijn er veel donaties binnengekomenSchool, daarvoor onze hartelijke dank. Veel projecten van onderwijs kunnen nu dan eindelijk van start. Er waren voor de onderwijsprojecten langere tijd geen grote fondsen gevonden, zoals bij twee grotere gezondheidsprojecten wel het geval was, waardoor er nog niet met de projecten kon worden gestart. Met trots kunnen we melden dat er, na enkele grotere donaties en kleinere giften, binnenkort wordt gestart met de waterpomp en pitlatrines bij de basisschool Mphande. Door donaties van de ASN Bank, Dr. Hofsteestichting en Heliomare kan naar verwachting nu ook snel worden gestart met het schoolblok (met een lokaal voor ‘special needs’). Binnenkort zijn er nog geldinzamelende activiteiten gepland, zoals een familiefeest en Ontmoetingsdag Vincentius (in samenwerking met de pastorale cie). Natuurlijk blijven donaties welkom, zo is er een plan na het succes van Kapise om eventueel meer van deze rurale gezondheidsposten te bouwen, waar vaccinaties, het wegen van kinderen en gezondheidsonderwijs en andere preventieve programma’s gedaan kunnen worden.