Werkveld Gezondheidszorg


Voormalig vrijwilligers in Mwanza:

Maryse Kok werkte tweeënhalf jaar als adviseur gezondheidsmanagement in Mwanza District Hospital. Haar baan omvat een groot aantal bezigheden, die variëren van algemeen management advies aan het District Health Management Team tot aan het geven van trainingen over datamanagement aan veldwerkers in de dorpen. De focus van het werk ligt op preventie. De prestatie van programma’s als vaccinatie, malaria en HIV preventie wordt onder de loep genomen en daar waar verbeteringen mogelijk zijn wordt samen met programma coördinatoren een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Maryse reist voor haar werk veel binnen het district naar verschillende gezondheidscentra en posten. Preventie en voorlichting moet doordringen tot aan het verste en kleinste dorp!

Maryse woont en werkt ook nu (2023) nog altijd in Malawi en is vanuit Zomba onze adviseur voor de stichting.

Marike Maijers werkte twee jaar als tropenarts in Mwanza District Hospital. Zij was gedurende het eerste jaar werkzaam als hoofd van de afdeling Maternity (verloskunde). Het ziekenhuis telt zo’n 3500 bevallingen per jaar en door maatregelen als speciale postoperatieve bedden, scherpere controle na een keizersnede en een speciale unit voor vroeggeboren baby’s is de kwaliteit van zorg rondom de zwangerschap voor moeder en kind duidelijk verbeterd. Daarnaast heeft zij gedurende het laatste jaar gewerkt als hoofd van de kinderafdeling en de mannenafdeling, zij heeft een brandwonden unit opgezet en de operatieve zorg verbeterd door de introductie van diathermy chirurgie. Naast patiëntenzorg zette Marike zich in voor protocollering van zorg en training van zowel Malawiaanse als Nederlandse coassistenten en verpleegkundigen.

Simone van der Vliet werkte bijna een jaar als tropenarts in Mwanza District Hospital. Van de 400 werknemers die het ziekenhuis telt zijn er naast een tropenarts slechts 2 andere Malawiaanse artsen werkzaam. Simone is momenteel hoofd van de afdeling Maternity (verloskunde) waar zij verantwoordelijk is voor de medische en chirurgische zorg aan zwangere en reeds bevallen vrouwen met hun pasgeboren baby’s uit het district Mwanza en buurland Mozambique. Daarnaast geeft zij supervisie en scholing aan collega verpleegkundigen, verloskundigen en medisch studenten. Met name rondom bevallingen sterven er veel vrouwen en pasgeboren baby’s als gevolg van bloedingen, infecties en zuurstofgebrek. Goede zorg rondom bevallingen is dus van uiterst belang voor zowel moeders als hun pasgeboren kind. Door supervisie, training en maatregelen als speciale extra-care bedden met scherpere controle na een keizersnede of gecompliceerde bevalling en een speciale unit voor vroeggeboren baby’s wordt er geprobeerd de kwaliteit van zorg te verbeteren en zo hoge vrouwen- en babysterfte rondom de bevalling terug te dringen.

Mwanza District Hospital:

Het ziekenhuis, Mwanza District Hospital, telt 250 bedden, maar er zijn met regelmaat meer dan 300 patiënten opgenomen. Met name de kinderafdeling en de verlosafdeling zijn erg druk aangezien er ook vanuit de buurdistricten en buurland Mozambique patiënten naar het ziekenhuis komen. Op het gebied van preventie gaat de aandacht in het district uit naar water en sanitair, voorlichting over malaria en hiv. De hygiëne is niet goed, wat tot veel ziekten, waaronder cholera, leidt. Het management van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor alles op het gebied van gezondheidszorg en preventie in het district Mwanza.