Gezondheidszorg


Afgeronde Projecten

Malawiaanse vrouw met baby

Project: Maternal Health – Cordaid

Stichting FO4R Mwanza Malawi kreeg een bedrag van 20.000 euro gedoneerd voor het opknappen van alle verlosfaciliteiten in het district en de bouw van twee shelters voor wachtende zwangere vrouwen en hun guardians.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

Project Water & Sanitair

Project: Water & Sanitair – Zorg & Zekerheid

Stichting FO4R Mwanza Malawi kreeg een bedrag van 20.000 euro gedoneerd voor het bouwen van een waterpomp en meer dan 600 lokale wc-gebouwen in de dorpen van Mwanza District. Deze werden met behulp van lokale bewoners gebouwd.

Klik hier voor meer informatie en foto’s (2)

Medische bibliotheek in Mwanza

Project: Medische Bibliotheek

Via particuliere donaties en donaties van universiteits- en ziekenhuisbibliotheken in Nederland werden via FO4R Mwanza Malawi Engelstalige medische boeken ingezameld en verstuurd naar Mwanza District Hospital.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

Gezondheidspost Kapise

Project: Gezondheidspost Kapise

Via particuliere donaties werd het begin dit jaar mogelijk gemaakt een rurale gezondheidspost te bouwen waar vaccinaties, het wegen van kinderen, gezondheidsvoorlichting en andere preventieve activiteiten kunnen plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

Kind met speelgoed in Mwanza District Hospital

Project: Medische Materialen & Speelgoed

Via particuliere donaties werd het mogelijk gemaakt dat FO4R Mwanza Malawi de afgelopen 2 jaar een aantal maal medische materialen en speelgoed voor ondervoede kinderen naar Mwanza District Hospital kon sturen.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

Fietslampjes in Mwanza

Project: Verlicht Mwanza – HIVOS

Verkeersongevallen zijn een groot probleem in Malawi en in 2010 werd een project afgerond waarbij na het geven van gezondheidsvoorlichting 200 fietslampjes werden verkocht aan lokale fietseigenaren in Mwanza. Een groot succes.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

FietsambulanceProject: Fietsambulances

In 2011 werden door Nederlandse studenten via het bedrijf Sakaramenta 7 fietsambulances gedoneerd aan verschillende dorpen in het district Mwanza. Deze worden gebruikt om zieke dorpelingen te vervoeren.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

NurseryProject: Nursery Care Mwanza District Hospital

Via particuliere donaties werd het mogelijk gemaakt om in Mwanza District Hospital voor het opvangen van ernstig zieke babies een nursery in te richten met goede monitoring, warmte en goed getraind personeel.

Klik hier voor meer informatie en foto’s

Project: Gezondheidsposten Faiti & Chilala

Na het succes van het Kapise project werden via Cordaid en paticuliere donateurs van FO4R Mwanza Malawi nog twee gezondheidsposten in het district Mwanza gefinancieerd. Inmiddels zijn de gezondheidsposten in gebruik genomen.

Klik hier voor meer informatie en foto’s