‘Verlicht Mwanza’ een groot succes


Toeschouwers 'Verlicht Mwanza'Er kan zonder meer van een succes gesproken worden. Het doel van het project ‘verlicht Mwanza’, namelijk een pilot uitvoeren naar de haalbaarheid van het introduceren van fietsverlichting onder de fietsbezitters van Mwanza in zuidoost Malawi is bereikt. De mate van gevoeligheid van de bevolking voor het belang van fietsverlichting, was direct te meten in de verkoop van de fietslampjes. Het is gelukt om in een tijdsbestek van 2 uur 100 fietsbezitters in Mwanza aan fietsverlichting op hun fiets te helpen. Er bleek een grote vraag naar deze, voor locale maatstaven, betaalbaar gemaakte preventiemaatregel. De actie werd bovendien enthousiast aangemoedigd door lokale gezaghebbers (zoals politie en ziekenhuispersoneel).

Uitleg door de politieAangezien er nog geen cultuur of traditie bestaat in Malawi om met fietsverlichting te rijden, is er besloten om de locale bevolking eerst gevoelig te maken voor de noodzaak en het belang van fietslampjes. Er is voor gekozen om dit te doen door gezondheidsvoorlichting te geven over dit onderwerp door middel van een dramagroep. Het Mwanza District Hospital maakt regelmatig gebruik van deze groep vrijwilligers die wekelijks een drama voorstelling opvoeren over gezondheidskwesties. Deze manier van gezondheidsvoorlichting is cultureel geaccepteerd en bekend bij de locale bevolking van Mwanza. Elke vrijdag vindt er een voorstelling plaats en wij hebben deze gelegenheid gebruikt om de bevolking van Mwanza voorlichting te geven over de noodzaak van fietsverlichting. De dramagroep werd februari 2010 gevraagd om een voorstelling voor te bereiden over ons onderwerp. Op 19 maart 2010 vond deze voorstelling plaats voor het Mwanza District Hospital. Naar schatting 300 toeschouwers waren aanwezig tijdens de voorstelling. De menigte bestond uit mannen, vrouwen en kinderen, zowel fietsbezitters als andere deelnemers in het dagelijks verkeer van de Mwanza markt. Er werd een voorstelling opgevoerd waarbij de familieleden van een verkeersslachtoffer boos werden op degene die hun zoon per fiets had aangereden, de ruzie liep hoog op totdat degene die de ruzie suste liet zien dat hij fietsverlichting op zijn fiets had.

Gedoneerd door HIVOSVan de € 750,- gedoneerd door HIVOS zijn in totaal 100 sets van fietslampen gekocht. Er waren 40 sets inductielampjes beschikbaar, waar geen batterijen voor nodig zijn en 60 (goedkopere) fietslampjes waarin batterijen gebruikt moeten worden. Op dezelfde ochtend als waarop de dramavoorstelling werd gegeven, werd een verkeersagent uitgenodigd om de toeschouwers toe te spreken. Ook hij benadrukte het belang van de fietslampjes. Vervolgens werden de fietslampjes per set voor 200MKW verkocht, dit is ongeveer 1 Euro. Er waren voorwaarden verbonden aan de fietslampjesverkoop. Zo moest de koper in het bezit zijn van een fiets en deze ook meenemen naar het verkooppunt. Er waren een 4-tal fietsenmakers bereid gevonden om als vrijwilligers te helpen bij het direct monteren van de lampjes op de fietsen van de nieuwe eigenaren van de fietslampjes. De verkoop van de fietslampjes verliep erg vlot en binnen 2 uur waren we uitverkocht. Dit geeft aan dat er nog een veel grotere vraag is naar fietslampjes en dat mensen in Mwanza het belang ervan inzien. Er werden een 20-tal lampjes uitgedeeld aan de vrijwilligers van de dramagroep, verkopers en de fietsenmakers.