Lokale initiatieven


MalawiTen eerste uiteraard een zeer voorspoedig en gelukkig 2014 toegewenst aan alle trouwe donateurs en volgers van onze stichting FO4R Mwanza Malawi.

Regelmatig komt een van onze voormalig vrijwilligsters, Maryse Kok, nog in Mwanza en tijdens haar laatste bezoeken zagen we dat er het afgelopen jaar vanuit de gemeenschap diverse initiatieven zelf zijn opgezet in navolging van onze eerdere projecten. Onder andere de bouw van een extra schoolblok en extra pitlatrines in de dorpen van de provincie Mwanza. Dit soort resultaten moedigen aan ons ook komend jaar weer te blijven inzetten voor Malawi, wij kijken er naar uit!