Doelstelling en beleid


Stichting FO4R Mwanza Malawi heeft tot doelstelling: Het verbeteren van de levensomstandigheden binnen het district Mwanza, in het zuiden van Malawi. De stichting doet dit door in financiële en materiële zin diverse lokale projecten te ondersteunen op het gebied van:

* Gezondheidszorg
* Onderwijs
* Voedselvoorziening (Landbouw)

Prioriteiten voor lokale projecten worden voorgesteld door 4 vrijwilligers die in de regio Mwanza, voor de organisatie VSO, werkzaam zijn op bovengenoemde terreinen. Zij zijn in staat te beoordelen aan welke initiatieven de bevolking van Mwanza het meeste behoefte heeft.

Het bestuur van de stichting zal uiteindelijk besluiten welke projecten (prioriteiten) kunnen worden uitgevoerd.

Het gehele beleidsplan kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@fo4rmalawi.nl