Werkveld Onderwijs


Voormalig vrijwilliger in Mwanza:

Harmen Teitsma

Harmen Teitsma werkte gedurende tweeënhalf jaar als continuing professional development facilitator en aan de verbetering van basisonderwijs binnen het district Mwanza middels een drie-weg aanpak. Als eerste proberen we zoveel mogelijk leerkrachten te trainen in klassenmanagement, aangevuld met didactiek. Ten tweede, scholen voorzien van meer faciliteiten, o.a. (speciale onderwijszorg, SEN) klaslokalen, pitlatrines, waterpompen en leermaterialen. Ten derde, de zwakste, kansarme leerlingen, stimuleren en helpen om naar school te gaan.

Onderwijs in Mwanza:

De primaire onderwijssector in Mwanza stelt zich ten doel om een gunstig leer- werkklimaat te creëren waarbinnen de leerling vaardigheden kan opdoen om zelfvoorzienend te worden in de toekomst. Hier wordt door het Teacher Development Centre hard aan gewerkt, maar er zijn moeilijke omstandigheden.

Het ministerie van onderwijs, wetenschap en techniek heeft een aantal jaren geleden toestemming gegeven aan scholen om ongeschoold personeel aan te nemen. Dit in een poging om klassen kleiner te maken. Als gevolg hiervan werden studenten van achttien jaar, die alleen hun basisschool diploma hebben, aangenomen. Het meest recente cijfer (1997) is dat ongeveer zestig procent van alle leerkrachten in Malawi niet in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, zo ook in Mwanza.            

Bij de laatste officiële telling (1997) bleek Mwanza 42 overheidsbasisscholen te hebben, 16 hiervan bieden alleen onderwijs aan leerlingen tot en met zes jaar oud, de overige 26 bieden volledig basisonderwijs aan. Deze 26 basisscholen zijn verspreid over het gehele district en bieden 22.566 leerlingen onderwijs. Alle scholen gezamenlijk komen 154 klaslokalen tekort om uit te komen op een leerling – klaslokaal ratio van 1:60. Deze ratio is door de overheid van Malawi vastgesteld, echter niet voor te stellen in een Nederlandse setting. Daarbij hebben geen van de schoollokalen tafels en stoelen voor de leerlingen, leerlingen zitten op de grond van het lokaal met gemiddeld 102 kinderen te luisteren naar de leerkracht en delen gemiddeld met vier leerlingen een werkboek.