Over Malawi


Malawi ligt in Zuidoost-Afrika, ten oosten van Zambia en grenst verder aan Mozambique en Tanzania. Met een oppervlakte van 118.484 vierkante kilometer is het bijna 3 keer zo groot als Nederland. Malawi werd onafhankelijk in 1964 en heeft sinds 1994 verkiezingen waar meerdere partijen aan meedoen. Malawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op het verbouwen van thee en tabak en het lage opleidingsniveau, maken de economische situatie dramatisch. Daarnaast heeft de aids-epidemie een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie weggevaagd.

Bevolking
In Malawi wonen ca. 18,1 miljoen mensen (2018). De bevolkingsdichtheid is ongeveer 153 inwoners per vierkante kilometer. De levensverwachting is voor mannen 61 jaar en voor vrouwen 66 jaar (WHO 2018). De bevolking bestaat grotendeels uit stammen van Bantoe herkomst. Malawianen zijn lieve en gastvrije mensen, Malawi wordt dan ook niet voor niets “het warme hart van Afrika” genoemd.

Economie
Het economische klimaat van Malawi blijft permanent onder druk staan. De te sterke focus op één product (tabak), overstromingen, droogte en het hieruit voortvloeiende wijdverspreide gebrek aan voedselveiligheid, mondde in de afgelopen jaren uit in een hongersnood. Verder heeft de HIV/AIDS-pandemie een vernietigende invloed in alle sectoren op de toch al beperkte capaciteit.