Maternity waiting home, Mbangombe Health Centre, Lilongwe


Eind 2020 heeft de Stichting met verschillende donaties van particulieren de bouw van een ‘maternity waiting home’ kunnen realiseren in ruraal Lilongwe. De maternity waiting home biedt ruimte aan 6 tot 10 zwangere vrouwen die in de laatste week of weken van hun zwangerschap hun bevalling vlak bij het gezondheidscentrum afwachten. Zodoende weten ze zeker dat de bevalling kan plaatsvinden onder de begeleiding van een gediplomeerde verpleegkundige, die gespecialiseerd is in bevallingen. Een maternity waiting home is een bewezen effectieve interventie om moeder- en zuigelingensterfte te voorkomen in gebieden waar snel vervoer naar het ziekenhuis niet vanzelfsprekend is.

Het project is voorgesteld, uitgewerkt en uitgevoerd door het Hospital Advisory Committee van het gezondheidscentrum. Dit comité bestaat uit mensen uit de gemeenschap die inspraak hebben in het reilen en zeilen van het gezondheidscentrum. Stichting Fo4r Mwanza Malawi heeft materialen gedoneerd, zoals cement, planken en dakbedekking. De gemeenschap zelf heeft bijgedragen met het bakken van bakstenen, het aanvoeren van zand en water, en mankracht om het gebouw te bouwen. Het resultaat van deze samenwerking mag er zijn!

Op 22 April 2021 is het maternity waiting home officieel geopend door de District Health Officer van Lilongwe. Het district heeft bijgedragen aan het project met 6 bedden. Aanleiding voor dit project was het lage aantal bevallingen in het gezondheidscentrum. Bij het schrijven van dit rapport, in Juni 2021, zijn er gemiddeld 4 vrouwen in het maternity waiting home. Wanneer meer mensen in de gemeenschap op de hoogte raken van deze voorziening, zal het aantal stijgen. Dit zal het aantal professioneel begeleide bevallingen doen toenemen in deze gemeenschap, en het aantal spoedgevallen, complicaties en sterftegevallen verminderen. De Stichting, het Hospital Management Committee en de gemeenschap in Mbangombe dankt alle donateurs van harte voor de bijdragen!

Een impressie van de opening op 22 April: het doorknippen van het lint door de District Health Officer en de speech van, onder andere, de voorzitter van het Hospital Management Committee.